Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.36

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.36

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-11596) Obsługa nowych deklaracji ZUS DRA i ZUS RCA oraz wycofanie deklaracji ZUS RZA od 2022 roku.
 2. (IP-11679) Dodanie możliwości oznaczenia umowy o dzieło jako niewymagającej tytułu ubezpieczenia.
 3. (IP-11694) Dodanie nowego typu wniosku pracownika – Wniosek o nieprzedłużanie terminów przekazania
  nadwyżki zaliczki na podatek.
 4. (IP-11696) Dodanie do modułu Płace ustawienia umożliwiającego naliczanie zaliczki na podatek zgodnie z
  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku.
 5. (IP-11811) Zmniejszenie zużycia pamięci operacyjnej serwera dla długich procesów naliczania i przeliczania
  list płac.
 6. (IP-11854) Wprowadzenie dodatkowych składników płacowych pozwalających na szczegółową kontrolę
  zaliczek na podatek odraczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku.

Moduł Kadry

 1. (IP-11672) Poprawa mechanizmu usuwania daty wypowiedzenia umowy po odznaczeniu opcji Rozwiązana.
 2. (IP-11673) Poprawa odświeżania informacji o stanowisku pracy na ekranie listy pracowników po usunięciu
  aneksu zmieniającego stanowisko.
 3. (IP-11674) Aktualizacja słownika kodów tytułów ubezpieczeń.
  • (IP-11679) Dodanie możliwości oznaczenia umowy o dzieło jako niewymagającej tytułu ubezpieczenia.
  • (IP-11694) Dodanie nowego typu wniosku pracownika – Wniosek o nieprzedłużanie terminów przekazania
   nadwyżki zaliczki na podatek.
  • (IP-11713) Przeliczenie daty początku zatrudnienia podczas importu pracowników, w przypadku
   nieuzupełnionej pozycji w pliku importowym.
  • (IP-11748) Dodanie możliwości raportowania złożonych Wniosków pracownika do raportu danych
   kadrowych.

  Moduł Płace

  1. (IP-11596) Obsługa nowych deklaracji ZUS DRA i ZUS RCA oraz wycofanie deklaracji ZUS RZA od 2022 roku.
  2. (IP-11696) Dodanie do modułu Płace ustawienia umożliwiającego naliczanie zaliczki na podatek zgodnie z
   Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku.
  3. (IP-11682) Uwzględnienie ulgi dla klasy średniej w składniku wykazującym podstawę opodatkowania
   pracownika.
  4. (IP-11712) Pominięcie umów zleceń z ubezpieczeniem wypadkowym ze statusem Nie podlega na deklaracji
   ZUS IWA.
  5. (IP-11714) Poprawa algorytmu wyliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na raporcie
   GUS Z-6 w przypadku rozliczania nadgodzin na liście z wynagrodzeniem podstawowym.
  6. (IP-11745) Naprawa błędu wysyłki deklaracji PIT pojawiającego się po wysłaniu 200 deklaracji.
  7. (IP-11814) Odblokowanie naliczania kwartalnych składników płacowych na listach płac.
   Lista zmian wprowadzonych w oprogramowaniu iPersonel w wersji 1.36 str. 2.
  8. (IP-11868) Poprawa obsługi błędów w sekcji Ustawień modułu Płace w postaci prezentacji listy
   nieprawidłowości.
  9. (IP-118454) Wprowadzenie dodatkowych składników płacowych pozwalających na szczegółową kontrolę
   zaliczek na podatek odraczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku.

  Moduł Czas Pracy

  1. (IP-11675) Poprawione zliczanie zaplanowanego czasu pracy podczas wprowadzania absencji dla
   pracownika bez uzupełnionej realizacji czasu pracy.
  2. (IP-11826) Poprawa sprawdzania ciągłości okresu zasiłkowego przy przejściu przez przełom roku

  Moduł Import

  1. (IP-11718) Dodanie możliwości zaimportowania wniosków pracowniczych.

  Wydruki dokumentów

  1. (IP-10305) Dodanie nowych wzorów deklaracji PIT-4R (12) oraz PIT-8AR (11) dla przychodów od 2021 roku.
  2. (IP-11704) Pobieranie kodu wykonywanego zawodu aktualnego na dzień generowania korekty i zgłoszenia
   zmiany na deklaracji ZUS ZUA.
  3. (IP-11724) Dodanie nowych wzorów deklaracji ZUS Z-3 i ZUS ERP-7 od 1 stycznia 2022 roku.
  4. (IP-11753) Dodanie logowania błędów generowania deklaracji PIT.

  Inne zmiany

  1. (IP-11711) Rozbudowa sekcji O programie o dane pakietu instalacyjnego.
  2. (IP-11864) Poprawa funkcjonalności resetowania hasła wygenerowanego przez system.

  Optymalizacja techniczna

  1. (IP-11811) Zmniejszenie zużycia pamięci operacyjnej serwera dla długich procesów naliczania i przeliczania list płac.

  iPersonel wersja Desktopowa

  1. (IP-11727) Naprawaa błędu konieczności ponownego logowania po wygaśnięciu sesji.
  2. (IP-11786) Dodanie sortowania nazw firm na ekranie logowania.
  3. (IP-11818) Naprawa błędu interfejsu użytkownika występującego podczas wprowadzania danych do
   kalendarza pracownika, polegającego na wyłączaniu lub zawieszeniu aplikacji