Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.34

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.34

Najważniejsze zmiany

 1.  (IP-9639) Dodanie możliwości eksportu dekretu księgowego do pliku w formacie .ams dla Symfonii.
 2. (IP-10103) Rozbudowanie schematów księgowań o konta dla księgowania dodatkowego, równoległego i pozabilansowego. Dodanie możliwości dopisania kodu analityki księgowej jako składowej numeru konta.
 3. (IP-10978) Dodanie możliwości wyłączenia składnika z podstawy składek i kosztów uzyskania przychodu w pełnym miesiącu wybranych absencji.

Moduł Kadry

 1. (IP-8279) Dodanie opcji raportowania aktualnych nośników kosztów na wybrany okres w Raporcie danych kadrowych.
 2. (IP-10776) Poprawienie mechanizmu bezpieczeństwa, weryfikującego załączane przez użytkowników pliki pod kątem dozwolonych typów – uwzględnienie generowanych przez system załączników XML.
 3. (IP-11101) Dodanie możliwości sterowania wymagalnością podania numeru paszportu dla obcokrajowców w ustawieniach kadrowych.
 4. (IP-11111) Poprawienie pobierania pracowników zwolnionych do grupowego generowania ZWUA oraz umożliwienie pobierania pliku KEDU.
 5. (IP-11125) Poprawienie prezentacji kodu zawodu w oknie edycji stanowiska.
 6. (IP-11147) Dodanie możliwości raportowania funkcji pracy z umowy i aneksu w Raporcie danych kadrowych oraz Raporcie aktualnych danych kadrowych.
 7. (IP-11147) Dodanie opcji wyszukiwania po nazwie elementów dostępnych w Raporcie danych kadrowych.
 8. (IP-11161) Dodanie możliwości przypisania projektu do podmiotu zewnętrznego.

Moduł Płace

 1. (IP-9639) Dodanie możliwości eksportu dekretu księgowego do pliku w formacie .ams dla Symfonii.
 2. (IP-9994) Dodanie możliwości wyboru działania systemu odnośnie wygenerowanych pasków płacowych przy przeliczaniu lub usuwaniu pracowników na listach płac. W zależności od wyboru użytkownika paski płacowe zostaną usunięte lub pozostawione do wglądu.
 3. (IP-10076) Poprawienie dzielenia wartości elementu wynagrodzenia na część twórczą oraz standardową w przypadku przywracania oryginalnej wartości po korekcie listy płac.
 4. (IP-10079) Dodanie oznaczeń e-Deklaracji wysłanych na bramkę testową.
 5. (IP-10103) Rozbudowanie schematów księgowań o konta dla księgowania dodatkowego, równoległego i pozabilansowego. Dodanie możliwości dopisania kodu analityki księgowej jako składowej numeru konta.
 6. (IP-10833) Dodanie opcji wyłączenia zryczałtowanego podatku dochodowego dla umów cywilnoprawnych.
 7. (IP-10940) Dodanie raportu PKZP (pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa) prezentującego wartości wpłat/wypłat w poszczególnych okresach uczestnictwa w PKZP oraz podsumowanie powiązanych z nimi pożyczek.
 8. (IP-10956) Dodanie funkcjonalności wypłaty zgromadzonego wkładu przez uczestnika PKZP.
 9. (IP-10978) Dodanie możliwości wyłączenia składnika z podstawy składek i kosztów uzyskania przychodu w pełnym miesiącu wybranych absencji.
 10. (IP-11036) Sterowanie pomijaniem dodatków za nadgodziny w podstawie dopłaty urlopowej i ekwiwalentu urlopowego w przypadku przejścia na ryczałt za nadgodziny.
 11. (IP-11051) Poprawienie odświeżania pola banku dla nowo wprowadzanego numeru konta wierzyciela.
 12. (IP-11094) Uwzględnienie na karcie zasiłkowej absencji oraz podstawy zasiłku z okresu pogorszonych warunków zatrudnienia.
 13. (IP-11119) Premia roczna i kwartalna w Raportach ZUS RIA i RPA.
 14. (IP-11122) Poprawa rozliczania zasiłku w przypadku przeliczania listy płac z pierwszego miesiąca absencji przy zastosowaniu funkcji ,,Rozliczaj od” dla absencji wprowadzonych na przełomie miesiąca.
 15. (IP-11126) Uwzględnienie daty ,,Rozliczaj od” dla pracowników z pracą w trakcie urlopu rodzicielskiego.
 16. (IP-11129) Dodanie możliwości wypłaty pożyczki z PKZP poza systemem iPersonel.
 17. (IP-11132) Poprawienie ubruttowienia kilkuzłotowych kwot netto, dla których szacowanie kwoty brutto mogło wykazać zaniżony wynik.
 18. (IP-11144) Dodatkowa kontrola podczas generowania deklaracji RCA, czy na zadany miesiąc istnieją pracownicy na urlopach wychowawczych bez naliczonych list płac lub z niezatwierdzonymi listami płac.
 19. (IP-11155) Naprawienie odświeżania daty końca potrącenia powiązanego z okresem uczestnictwa w PKZP.
 20. (IP-11176) Dodanie możliwości uwzględniania ostatniej wartości premii rocznej lub kwartalnej w podstawie zasiłku chorobowego do momentu wypłacenia kolejnej premii.
 21. (IP-11317) Dodanie logowania operacji dodawania pracowników do listy płac w systemowym logu aktywności użytkowników.
 22. (IP-11353) Umożliwienie wysyłki PIT-11 w wersji 27.
 23. (IP-11372) Poprawienie opcji pobierania wartości składnika do podstawy ekwiwalentu w przypadku, gdy składnik ma ustawione uzupełnianie według czasu zaplanowanego, a został naliczany za miesiąc bez czasu przepracowanego.

Moduł Czas Pracy

 1. (IP-10747) Dodanie możliwości zapisania urlopu okolicznościowego bez podtypu.
 2. (IP-11141) Dodanie możliwości wprowadzania historycznych urlopów opiekuńczych z datą wcześniejszą niż ustawienie początku ewidencji urlopów.

(IP-11148) Dodanie możliwości wprowadzenia historycznych absencji bez dodawania kalendarza firmowego na dany rok.

 Moduł Import

 1. (IP-10176) Rozbudowanie mechanizmów standardowych importów o import szkoleń BHP i badań lekarskich.
 2. (IP-11110) Dodanie możliwości importu zaświadczeń e-ZLA bez uzupełnionych wskazań lekarskich – Zmiana w warunkach importu e-ZLA.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem