Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.33

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.33

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-1715) Dodanie opcji automatycznego zamykania składników płacowych podczas zwalniania pracownika.
 2. (IP-1755) Dodanie w sekcji Operacje możliwości zbiorczego generowania dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZWUA.
 3. (IP-10832) Obsługa wynagrodzenia akordowego z umowy o pracę w podstawie zasiłku chorobowego.
 4. (IP-10749) Aktualizacja słownika banków oraz poprawienie wyświetlania informacji szczegółowych o banku po edycji numeru konta bankowego pracownika.
 5. (IP-10837) Dodanie możliwości rozliczania dodatku za nadgodziny, którego podstawę stanowi wynagrodzenie akordowe.
 6. (IP-9951) Uwzględnienie w podstawie zasiłku chorobowego składników wynagrodzenia z rocznym i kwartalnym okresem rozliczeniowym.

Moduł Kadry

 1. (IP-1755) Dodanie w sekcji Operacje możliwości zbiorczego generowania dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZWUA.
 2. (IP-1715) Dodanie opcji automatycznego zamykania składników płacowych przypisanych do umów o pracę podczas zwalniania pracownika.
 3. (IP-10805) Poprawienie przeliczania dat współpracy dla podmiotów zewnętrznych. Możliwość wprowadzenia podmiotu zewnętrznego bez dat zatrudnienia.
 4. (IP-10828) Uwzględnienie kroku edycji danych płacowych w procesie zmiany danych zatrudnienia pracownika.
 5. (IP-10830) Brak pracy twórczej jako wartości domyślnej podczas wprowadzania nowej umowy lub aneksu.
 6. (IP-10840) Poprawienie odświeżania daty początku potrącenia po aktualizacji powiązanego okresu uczestnictwa w PKZP.
 7. (IP-10854) Dodanie kolumny prezentującej kod zawodu na ekranie z listą stanowisk pracy.
 8. (IP-10843) Poprawienie importowania zwolnienia lekarskiego z datą pobytu w szpitalu, na którym wykazano również chorobę w czasie ciąży lub opiekę nad dzieckiem/członkiem rodziny.
 9. (IP-10877) Dodanie możliwości generowania ZUS ZUA dla krótkich umów cywilnoprawnych, zakończonych przed dniem zgłoszenia ubezpieczonego.

Moduł Płace

 1. (IP-10494) Pomijanie standardowych dodatków za nadgodziny w podstawie dopłaty urlopowej i ekwiwalentu urlopowego dla pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia przeszli na ryczałtową formę wynagrodzenia za nadgodziny. Odpowiednie ustawienia znajdują się na umowie i aneksie.
 2. (IP-10630) Rozbudowa uniwersalnego formatu CSV dla dekretu księgowego o możliwość definiowania pól funkcyjnych, wypełnianych na podstawie wyrażeń matematycznych i logicznych.
 3. (IP-9980) Możliwość zwolnienia składnika z dowolnych składek i kosztów uzyskania przychodu w pełnym okresie zasiłkowym.
 4. (IP-9951) Uwzględnienie w podstawie zasiłku chorobowego składników wynagrodzenia z rocznym i kwartalnym okresem rozliczeniowym.
 5. (IP-10104) Wprowadzenie daty Rozliczaj od dla chorób i urlopów zasiłkowych, pozwalających określić dzień, od którego system ma naliczyć świadczenie.
 6. (IP-10757) Nowe definicje składników płacowych dla wyrównania zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego.
 7. (IP-10769) Poprawienie mechanizmu rozliczania absencji chorobowych wykraczających poza okres zatrudnienia przy zmianie etatu w ostatnim miesiącu zatrudnienia.
 8. (IP-10772) Poprawienie generowanie raportu rozliczonych absencji z zaznaczoną opcją raportowania szczegółów dopłaty urlopowej.
 9. (IP-10773) Poprawienie zerowania kosztów uzyskania przychodu dla pracownika z ulgą dla młodych w przypadku wyłączenia naliczania KUP na liście płac.
 10. (IP-10787) Zabezpieczenie bilansów otwarcia przed zdublowanymi wpisami dla pracownika.
 11. (IP-10832) Obsługa wynagrodzenia akordowego z umowy o pracę w podstawie zasiłku chorobowego.
 12. (IP-10837) Dodanie możliwości rozliczania dodatku za nadgodziny, którego podstawę stanowi wynagrodzenie akordowe.
 13. (IP-11029) Poprawienie wprowadzenia pożyczki PKZP w przypadku, gdy wypłata pożyczki następuje poza standardowym wynagrodzeniem pracownika.

Moduł Czas Pracy

 1. (IP-10623) Dodanie ostrzeżenia podczas wprowadzania urlopu o braku aktywnej umowy w podanym okresie.

Moduł Import

 1. (IP-9647) Poprawienie prezentacji błędów kolumny przypisania składnika funkcyjnego w imporcie składników płacowych w przypadku, kiedy użytkownik wpisuje wartość liczbową.
 2. (IP-10770) Dodanie kolumny z datą zakończenia okresu ubezpieczenia do pliku importu danych pracowników.
 3. (IP-10784) Wprowadzenie zabezpieczenia przed próbą dwukrotnego uruchomienia procesu importu.
 4. (IP-10794) Dodanie arkusza importu standardowego definicji stanowisk pracy wraz z kodem zawodu.
 5. (IP-10800) Poprawienie importu okresów uczestnictwa w PPK dla trybu raportowania błędu.
 6. (IP-10823) Aktualizacja legendy w pliku importowym absencji.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-10750) Nowe wzory ZUS ZUA i ZUS ZZA aktualne od 16.05.2021r.

Inne zmiany

 1. (IP-10749) Aktualizacja słownika banków oraz poprawienie wyświetlania informacji szczegółowych o banku po edycji numeru konta bankowego pracownika.
 2. (IP-7979) Rozbudowa modułu monitoringu. Powiązanie poszczególnych komunikatów z danymi pracownika, którego dotyczy zgłoszenie.
 3. (IP-10779) Dodanie daty zakończenia zatrudnienia i daty zakończenia współpracy cywilnoprawnej do mechanizmu synchronizacji z systemami zewnętrznymi.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem