Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.31

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.31

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-8654) Aktualizacja deklaracji ZUS RCA zgodnie z nową wersją programu Płatnik. Obsługa pola dotyczącego wpłaty składek na PPK.
 2. (IP-9374) Nowa funkcjonalność, umożliwiająca zatrudnienie pracownika równolegle na dwie umowy o pracę, na różne stanowiska. Obsługa dwóch równoległych etatów, a co za tym idzie naliczanie list płac, składek do ZUS, podatku. Obsługa raportowania w systemie iPersonel, w tym raportów do ZUS oraz PIT-ów.
 3. (IP-9424) Dodanie parametru umożliwiającego automatyczne naliczanie składnika wyrównującego wynagrodzenie pracownika do ustawowej wartości wynagrodzenia minimalnego brutto.
 4. (IP-9630) Prezentacja urlopu opiekuńczego dostosowana do dwóch trybów wykorzystania: w dniach lub godzinach. Poprawka prezentacji urlopu wykorzystanego w godzinach dla pracowników zatrudnionych na część etatu.
 5. (IP-9671) Wprowadzenie ustawienia decydującego o wyborze miesięcy do podstawy dopłaty urlopowej dla list płac z przesunięciem wypłaty na następny miesiąc.
 6. (IP-9677) Nowe ustawienie płacowe, umożliwiające pominięcie wyrównania podstawy wynagrodzenia chorobowego do minimalnego wynagrodzenia, gdy w trakcie trwania choroby etat zostaje zwiększony lub zmienia się kwota wynagrodzenia minimalnego.

Moduł Kadry

 1. (IP-9374) Nowa funkcjonalność umożliwiająca zatrudnienie pracownika równolegle na dwie umowy o pracę na różne stanowiska. Obsługa dwóch równoległych etatów, a co za tym idzie naliczanie list płac, składek do ZUS, podatku. Obsługa raportowania w całym systemie iPersonel, w tym raportów do ZUS oraz PIT-ów.
 2. (IP-9651) Poprawienie numeracji dokumentów w teczce pracownika po usunięciu umowy lub aneksu z podpiętymi dokumentami.
 3. (IP-9711) Poprawienie błędu w wyświetlaniu dat zatrudnienia przy wprowadzaniu nowego podmiotu zewnętrznego, podczas przejścia do wprowadzania danych adresowych.

Moduł Płace

 1. (IP-8654) Aktualizacja deklaracji ZUS RCA zgodnie z nową wersją programu Płatnik. Obsługa pola dotyczącego wpłaty składek na PPK.
 2. (IP-8838) Poprawa naliczania podatku ryczałtowego dla nierezydenta, zatrudnionego na umowę zlecenie na czas nieokreślony.
 3. (IP-9074) Rozbudowa bilansu otwarcia o składki na PPK oraz uwzględnienie ich na liście płac.
 4. (IP-9209) Poprawa rozliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponadnormatywne przy jednoczesnym rozliczaniu zaległych nadgodzin 50% i 100% z rocznego okresu rozliczeniowego.
 5. (IP-9424) Dodanie parametru, umożliwiającego automatyczne naliczanie składnika wyrównującego wynagrodzenie pracownika do ustawowej wartości minimalnego brutto.
 6. (IP-9636) Zabezpieczenie minimalnej kwoty netto po naliczeniu potrącenia w przypadku, gdy pracownik na liście płac miał wyrównanie zasiłku ze znakiem ujemnym.
 7. (IP-9646) Poprawa naliczania składek PPE w przypadku naliczania wielu list płac w miesiącu rezygnacji z programu z różnymi terminami wypłat.
 8. (IP-9671) Wprowadzenie ustawienia decydującego o wyborze miesięcy do podstawy dopłaty urlopowej dla list płac z przesunięciem wypłaty na następny miesiąc.
 9. (IP-9677) Ustawienie płacowe umożliwiające pominięcie wyrównania podstawy wynagrodzenia chorobowego do minimalnego wynagrodzenia, gdy w trakcie trwania choroby etat zostaje zwiększony lub zmienia się kwota wynagrodzenia minimalnego.
 10. (IP-9678) Poprawa kopiowania podstawy zasiłku chorobowego z poprzedniego miesiąca w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca.
 11. (IP-9691) Naliczanie redukcji chorobowych podczas rozliczania zaległych chorób, w przypadku zmiany składnika wynagrodzenia zasadniczego.
 12. (IP-9693) Poprawa wyłączania kosztów uzyskania przychodu na dodatkowej liście płac, rozliczającej świadczenia ZFŚS dla pracownika korzystającego z ulgi dla młodych do 26 roku życia.
 13. (IP-9697) Modyfikacja deklaracji ZUS RCA zgodnie z nowymi przepisami. Dodanie ustawienia sterującego sposobem raportowania składek pracodawcy na PPK – możliwość wyboru, czy składki mają być raportowane w miesiącu naliczenia, czy z miesięcznym przesunięciem zgodnie z datą wypłaty.
 14. (IP-9699) Zwiększenie priorytetu drukowania na paskach płacowych kodu tytułu ubezpieczenia aktywnej umowy cywilnoprawnej w stosunku do kodu 3000, wynikającego z ustania zatrudnienia.
 15. (IP-9700) Poprawa prezentacji daty wypłaty w raporcie list płac – wyświetlana jest faktyczna data wypłaty.
 16. (IP-9701) Poprawa zerowania składek na Fundusz Pracy dla pracownika, który nie zarabia minimalnego brutto, a na dodatkowej liście płac ma wypłacane świadczenia z ZFŚS.
 17. (IP-9709) Aktualizacja wskaźników waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego do końca 2020 roku.
 18. (IP-9710) Poprawa naliczania składki zdrowotnej dla pracownika korzystającego z ulgi dla młodych, dla którego rozliczano zaległe dodatki za pracę w porze nocnej.
 19. (IP-9717) Blokada możliwości zapisania dekretu księgowego z błędami oraz poprawa komunikatu informującego o tych błędach.
 20. (IP-9737) Uwzględnienie numeru paszportu obcokrajowca, nieposiadającego numeru PESEL, w pliku XML z miesięcznymi wartościami składek PPK.
 21. (IP-9742) Rozbudowa raportu ZUS IMIR o nowe pole, dotyczące wpłaty składek na PPK, finansowanych przez płatnika.
 22. (IP-9745) Poprawa redukcji wynagrodzenia w przypadku zbiegu choroby, urlopu wypoczynkowego oraz innej nieobecności niepłatnej, pokrywających pełen plan pracy pracownika w danym miesiącu – zabezpieczenie przed redukcją części wynagrodzenia, przysługującego za urlop wypoczynkowy.
 23. (IP-9768) Zabezpieczenie wynagrodzenia wypłacanego z ZFŚS przed wliczeniem do podstawy potrąceń.

Moduł Czas Pracy

 1. (IP-9339) Możliwość raportowania kolizji absencji z czasem pracy w raporcie Kolizji absencji.
 2. (IP-9630) Prezentacja urlopu opiekuńczego dostosowana do dwóch trybów wykorzystania: w dniach lub godzinach. Poprawka prezentacji urlopu wykorzystanego w godzinach dla pracowników zatrudnionych na część etatu.
 3. (IP-9657) Dodanie szczegółowych informacji wyświetlanych po najechaniu kursorem na wybrane ustawienia czasu pracy.
 4. (IP-9712) Poprawa sposobu ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy pracownik nie wykonywał pracy od dnia 1 stycznia z powodu urlopu bezpłatnego.
 5. (IP-9764) Wykluczenie pracowników, których okres absencji skrócony do daty końca zatrudnienia nie pokrywa się z okresem raportowania w raporcie absencji, przy włączonym ustawieniu pomijania dni spoza okresu zatrudniania.

Moduł Import

 1. (IP-9719) Rozbudowa arkusza importu pracowników o możliwość importu uprawnień okresowych.
 2. (IP-9731) Rozbudowa arkusza importu pracowników o możliwość importu ustalonych progów podatkowych.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-9675) Poprawa prezentacji wykorzystanego urlopu opiekuńczego w godzinach i minutach na świadectwie pracy.
 2. (IP-9694) Pominięcie okresów choroby bez prawa do świadczeń na wydruku świadectwa pracy.

Inne zmiany

 1. (IP-9643) Poprawa przeliczania danych urlopowych po zmianie kalendarza czasu pracy, wynikającej ze zmiany etatu pracownika.
 2. (IP-9662) Usunięcie komunikatu pytającego użytkownika, czy na pewno chce opuścić okno modyfikacji lub podglądu absencji pracownika w sytuacji, gdy nie dokonał żadnych zmian w tym oknie.
 3. (IP-9676) Poprawa weryfikacji aktywnej umowy pracownika w ostatnim dniu zatrudnienia w serwisach integracji.
 4. (IP-9763) Aktualizacja logo LST-Soft oraz zmiana angielskich wersji tłumaczenia dla stałych danych.
 5. (IP-9775) Dodanie na etapie konfiguracji kont bankowych komunikatu informującego o braku odpowiedniego banku i konieczności uzupełnienia słownika stałych danych.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem