Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Likwidacja zakładu pracy – 6 obowiązków pracodawcy

Likwidacja zakładu pracy – 6 obowiązków pracodawcy

Likwidacja zakładu pracy to szereg obowiązków dla pracodawcy – zwłaszcza wobec swoich pracowników. Obecna sytuacja gospodarcza spowodowana epidemią sprawiła, że wiele podmiotów zatrudniających było zmuszonych zamknąć swoje działalności. Przepisy prawne chronią zatrudnionych, ale przewidują także pewne ułatwienia dla przedsiębiorców w tej trudnej sytuacji. O czym muszą pamiętać pracodawcy i na co mogą liczyć pracownicy? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Likwidacja zakładu pracy. 6 obowiązków pracodawcy

Obowiązki pracodawcy określa ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jakie zobowiązania mają pracodawcy w czasie likwidacji zakładu pracy?

 1. Wypowiedzenie umowy o pracę.
  Likwidacja zakładu pracy nie oznacza, że nawiązane umowy z pracownikami automatycznie przestają obowiązywać. Pracodawca musi formalnie wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją za porozumieniem stron. Jeśli przyczyną wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony lub określony jest likwidacja przedsiębiorstwa, pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia do jednego miesiąca. Jednak należy pamiętać, że pracownikowi należy się odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Innymi słowy, to kwota jaką pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.
  Co ważne, pracodawca nie musi konsultować wypowiedzenia umów o pracę z działającą w zakładzie organizacją związkową.
  Więcej informacji:
  Wypowiedzenie umowy o pracę w pigułce
 2. Odprawa dla pracowników.
  Jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób, jest zobowiązany wypłacić odprawy pieniężne przy zwolnieniach grupowych. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy oraz wysokości wynagrodzenia pracownika, zatem jest ustalana indywidualnie. Jakie stawki ustalają przepisy?
   – Jednomiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata;
   – dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat;
   – trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad osiem lat.
  Oczywiście, to minimalne stawki. Przepisy wewnątrzzakładowe mogą przewidywać wyższe odprawy dla pracowników.
  Więcej informacji:
  Kiedy należy się odprawa dla pracownika?
 3. Rozliczenie urlopu.
  W tym czasie, pracodawca powinien rozliczyć się z pracownikiem w zakresie urlopu – zarówno zaległego, jak i bieżącego. Urlop bieżący należy obliczyć proporcjonalnie względem zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Jeśli pracodawca nie udzieli podwładnemu urlopu wypoczynkowego, jest zobowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny za ten czas.
  Więcej informacji:
  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – jak go poprawnie obliczyć?
 4. Wydanie świadectwa pracy.
  Pracodawca wydaje świadectwo pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy, a dokładnie w dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie zawartej umowy. Jeśli jest to niemożliwe w tym terminie, pracodawca wysyła je za pośrednictwem poczty lub w inny sposób. Co ważne, ma to na to 7 dni.
  Więcej informacji:
  Świadectwo pracy 2020 – treść, terminy wydania i sprostowanie
 5. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej.
  Pracodawca musi przechowywać dokumentację pracowniczą – w formie papierowej lub elektronicznej – przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono stosunek pracy. W przypadku likwidacji firmy, pracodawca wskazuje podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej przechowywanie. To pracodawca pokrywa koszty firmy świadczącej usługi w tym zakresie. Jeśli nie ma na to wystarczających środków, dokumentację osobową i płacową przejmuje archiwum państwowe. W tej sytuacji, niewydolność finansowa przedsiębiorcy musi stwierdzić sąd rejestrowy.
 6. Wyrejestrowanie z ZUS.
  Pracodawca, który zakończył stosunki pracy z powodu likwidacji, musi wyrejestrować z ubezpieczeń swoich pracowników w ciągu 7 dni od daty rozwiązania umowy. Jeśli zatrudnieni zgłosili do ubezpieczenia zdrowotnego członków swoich rodziny, również należy ich wyrejestrować. Wyrejestrowań dokonuje się na druku ZUS ZWUA.

Likwidacja zakładu pracy = brak ochrony przed zwolnieniem

Przepisy prawa chronią pracowników przed zwolnieniem, np. gdy są w wieku przedemerytalnym, w trakcie ciąży czy pobytu na urlopie. Ta ochrona ma jednak pewne granice, a przekracza je właśnie likwidacja zakładu pracy. Wówczas pracodawca może zwolnić podwładnych nawet, gdy są w ciąży lub brakuje im niewiele do osiągnięcia wieku emerytalnego. Kodeks pracy zadbał o pracowników, ale także przewidział pewne ułatwienia dla pracodawców, znajdujących się w tej trudnej sytuacji.

Więcej informacji:

Kiedy obejmuje Cię ochrona przed zwolnieniem z pracy?

Franek iPersonel – Twój partner do zadań specjalnych

Cześć! Z tej strony iPersonel, Franek iPersonel – Twój niezawodny partner w kadrach i płacach. Z pewnością likwidacje zakładu pracy, wypowiedzenia, zmiany warunków pracy, bezpłatne urlopy – to tematy ostatnio często poruszane. Pandemia koronawirusa to trudny czas zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Czy dotknęło to również Ciebie i zastanawiasz się nad swoimi prawami i obowiązkami? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w prawie pracy.

Bądź na bieżąco z iPersonel.

Artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie Kodeksu pracy.