Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącej założenia tzw. Nowego Polskiego Ładu – od 2022 r. nastąpiło podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • jaka jest kwota wolna od podatku wg Nowego Polskiego Ładu,
  • w jakim celu składany jest do pracodawcy PIT-2,
  • kiedy pracodawca odprowadza zaliczkę na podatek ,
  • do jakiej kwoty wzrosła wysokość kwoty wolnej od potrąceń,
  • kwota wolna od podatku – jak obliczyć,
  • w jaki sposób zastosować kwotę wolną na przykładach.

Kwota wolna od podatku – zaliczka na podatek dochodowy

Pracownicy mogą korzystać z kwoty wolnej co miesiąc, jeśli złożyli do pracodawcy oświadczenie PIT-2, czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument ten zazwyczaj składany jest przez pracownika przed otrzymaniem pierwszej wypłaty wynagrodzenia. Jeśli pracownik złożył PIT-2, nie musi ponownie składać go ponownie wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego. Złożenie PIT-2 do pracodawcy jest równoznaczne z oświadczeniem, że pracownik nie osiąga innych wyszczególnionych dochodów (m.in. z tytułu emerytury, działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy). Złożenie dokumentu uprawnia pracodawcę do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Pracodawca ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Istnieje możliwość uwzględnienia kwoty wolnej w rozliczeniu miesięcznym (poprzez zastosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek w kwocie 425 zł) lub w rozliczeniu rocznym (poprzez roczną kwotę zmniejszającą podatek 5 100 zł). Kwota wolna jest uwzględniona w rozliczeniu rocznym PIT . Jeśli sytuacja pracownika ulegnie zmianie, powinien poinformować o tym fakcie pracodawcę. Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenia z różnych źródeł, tylko jeden pracodawca odprowadza zaliczkę na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej. W przypadku umowy zlecenie oraz umowy o dzieło możliwość odliczenia kwoty wolnej istnieje w rozliczeniu rocznym.

Kwota wolna od podatku – nowy Polski Ład

W 2022 r. kwota wolna od podatku wzrosła do kwoty 30 000 zł. Jeśli dochód osiągnięty w trakcie roku nie przekroczy 30 000 zł, podatnik nie zapłaci podatku.

Wartości procentowe w 2022 r. nie uległy zmianie, czyli wynoszą one niezmiennie 17 proc. oraz 32 proc. w przypadku drugiego progu podatkowego. Trzeba pamiętać, że deklaracje z nowymi obowiązującymi przepisami będzie można składać od 2023 r.

W przypadku dochodu wynoszącego do 120 000 zł podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek w kwocie 5100 zł. 

W przypadku dochodu przekraczającego 120 000 zł wysokość podatku wynosi 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. Kwota zmniejszająca jest już skalkulowana we wskazaną kwotę  15 300 zł, nie odlicza się jej dodatkowo od ustalonej kwoty podatku.

Kwota 120 000 to kwota dochodu, co oznacza, że od przychodu konieczne jest odjęcie  wartości kosztów podatkowych, ulg podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

DochódWartość podatku
1-120 00017% minus 5 100 zł
powyżej 120 00015 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Kwota wolna od podatku – wynagrodzenie 

Suma różnych składników wynagrodzenia brutto potrafi znacznie różnić się od wartości wynagrodzenia netto, którą pracownik otrzymuje „na rękę”. Im wyższy przychód pracownika, tym większa kwota podatku. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu z założenia mają poprawić sytuację finansową pracowników rozliczających się w ramach deklaracji podatkowych PIT-36 (działalność gospodarcza) oraz PIT-37. PIT-37 to deklaracja roczna składana przez podatników. Stanowi ona roczne podsumowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych i uzyskujących wynagrodzenia podlegające obowiązkowemu rozliczeniu podatku. PIT-37 składają wyłącznie tacy podatnicy, którzy rozliczani są za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów zobowiązanych do przedstawienia im rocznych informacji podatkowych. Deklaracja powinna zostać przekazana do 30 kwietnia roku następującego po zakończonym roku podatkowym. W praktyce kwota wolna od podatku przyniesie korzyści głównie osobom o niskich oraz średnich dochodach.

 

Uwaga!

Podatnik, który nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od kwoty dochodu, nie jest zwolniony z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Każda osoba fizyczna w Polsce, bez względu na wysokość dochodów, musi w określonym terminie złożyć zeznanie podatkowe.

Kwota wolna od podatku jest przywilejem osób rozliczających się według skali podatkowej. W stosunku do przedsiębiorców rozliczających się według przychodów opodatkowanych w formie liniowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku – wzór

Minimalne wynagrodzenie brutto w 2022 r. wynosi 3 010 zł. Po zakończeniu 2022 r. i przepracowaniu 12 miesięcy z wynagrodzeniem minimalnym, tj. 3 010 zł, dochód pracownika wynosi 36 120 zł, czyli 6 000 zł więcej aniżeli przewiduje pierwszy próg podatkowy.  Jest to kwota przewyższająca próg kwoty wolnej od podatku o 6 tys. 120 zł. Pracownik będzie musiał rozliczyć się z Urzędem Skarbowym po zakończeniu 2022 r. w następujący sposób: podatkiem zostanie objęta wyłącznie nadwyżka, a zatem kwota 6 120 złotych. Kwotę 6 120 zł należy pomnożyć przez 0,17 (gdyż pensja mieści się w pierwszym progu podatkowym równym 17 proc.) co daje wynik 1 040,40 zł.

Po zakończeniu 2021 ro. minimalny, roczny dochód pracownika wynagradzanego minimalnym wynagrodzeniem (2 800 zł) wyniósł:  2 tys. 800 zł x 12 miesięcy = 33 600 zł. 

Dochód przekracza próg podatkowy o 25 600 zł, ponieważ kwota wolna od potrąceń w 2021 r. wynosiła 8 000 zł. Po odliczeniu od kwoty 25 600 zł 17 proc. podatku,  uzyskujemy wynik równy 4 352 zł. Kwota ta jest większa o 3 311 zł od kwoty ustalonej w 2022 r. przy założeniu przepracowania 12 miesięcy za wynagrodzeniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia. W praktyce, zmiana kwoty wolnej od podatku jest korzystna dla osób wynagradzanych wynagrodzeniem minimalnym.

Kwota wolna od podatku – przykłady

To w jaki sposób dokonać rozliczenia kwoty wolnej za miniony 2021 r. zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. 

Przykład 1:

Wysokość dochodu podatnika w 2021 r. wyniosła 4 400 zł. Maksymalna kwota wolna od podatku w opisanym przypadku: wynosi 1 360 zł. Wysokość podatku należy wyliczyć w następujący sposób:

(17%*wysokość dochodu) – kwota zmniejszająca podatek, tj.

(17% x 4 400 zł) – 1 360 zł = 748 zł 

748 zł – 1 360 zł = wynik obliczeń jest ujemny, co oznacza, że wysokość podatku wyniesie 0 zł. 

Przykład 2:

Podatnik uzyskał w 2021 r. dochód w wysokości 10 000 zł.

W tym przypadku, kwotę wolną od podatku oblicza się wg następującego wzoru: 

1 360 zł – (834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł)

1 360 zł – (834,88 zł x (10 000 zł – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł) 

1 360 zł – 333,95 zł = 1026,05 zł

Wysokość podatku za  2021 rok w tym przypadku wyniesie 673,95 zł, zgodnie z wyliczeniem: (17% x 10 000 zł) – 1026,05 zł = 673,95 zł.

Przykład 3:

Podatnik przekroczył 2 próg podatkowy w 2021 r.  i uzyskał dochód w łącznej wysokości 92 000 zł.

W tym przypadku kwotę wolną należy obliczyć w następujący sposób:

525,12 zł – (525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł), tj.

525,12 zł – (525,12 zł x (92 000 zł – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł) = 443,17 zł.

Wysokość podatku należy ustalić wg wzoru:

(14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł) – 443,17 zł, tj.

(14 539,76 zł + 32% x 6 472 zł) – 443,17 zł

(14 539,76 zł + 2 071,04 zł) – 443,17 zł

16 610,80 zł – 443,17 zł = 16 167,63 zł 

Przykład 4:

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą rozlicza swoje dochody na zasadach ogólnych. W 2022 r. osiągnie dochód (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania), który po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną wyniósł 173 321 zł. 

17% x 120 000 zł – 5 100 zł = 15 300 zł

15 300 zł + 32% x (173 321 zł – 120 000 zł)

15 300 zł + 32% x 53 321 zł

15 300 zł + 17 062,72 zł (≈ 17 063 zł) = 32 362,72 zł

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 

32 362,72 zł od dochodów osiągniętych w 2022 r.

System kadrowo-płacowy iPersonel

Oprogramowanie kadrowo-płacowe iPersonel zostało stworzone w odpowiedzi na potrzeby Twojej firmy. Zaprojektowane z myślą o użytkownikach. Posiada całą gamą dostępnych funkcjonalności, a przy tym jest tak intuicyjne, że od razu będziesz wiedział, co robić. Czego chcieć więcej?

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.