Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Informacja o warunkach zatrudnienia

Wraz z podjęciem zatrudnienia, pracownikowi przysługuje prawo do klarownych informacji na temat swoich warunków pracy. Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, aby umożliwić pracownikowi pełne zrozumienie i świadome podjęcie pracy. 

Z treści artykułu dowiesz się:

  • W jakiej formie należy dostarczyć pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia?
  • W jakim terminie pracodawca powinien ją dostarczyć?
  • Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?
  • Jak wygląda wzór informacji o warunkach zatrudnienia?

Wyjaśniamy poniżej.

Informacja o warunkach zatrudnienia – forma 

Pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji o warunkach zatrudnienia w formie pisemnej. Ta forma pozwala na zachowanie dokładności oraz stanowi dowód dla pracownika w razie ewentualnych sporów. Dodatkowo, informacja ta powinna być podpisana przez pracodawcę lub osobę upoważnioną do tego celu.

Informacja o warunkach zatrudnienia – termin 

Nie mniej istotny jest także czas przekazania tej informacji. Pracodawca musi dostarczyć ją pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym pracownik zostaje dopuszczony do pracy. To oznacza, że nawet jeśli data rozpoczęcia pracy przypada na późniejszy okres, pracodawca nadal ma obowiązek dostarczenia informacji w wyznaczonym terminie.

Warto podkreślić, że zmiany w warunkach zatrudnienia również wymagają przekazania pracownikowi nowej informacji. Gdy elementy umowy ulegają modyfikacji w trakcie jej trwania, pracodawca musi dostarczyć pracownikowi zaktualizowaną wersję informacji o warunkach zatrudnienia.

Informacja o warunkach zatrudnienia – zawartość

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna być kompleksowa i zawierać szereg kluczowych danych, które umożliwiają pracownikowi zrozumienie jego sytuacji w zakresie pracy. Wśród tych kluczowych elementów znajdują się:

  • Norma Czasu Pracy – pracownik powinien być poinformowany o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy oraz wymiarze czasu pracy;
  • Wynagrodzenie – informacja o częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę jest istotnym elementem. Pracownik musi wiedzieć, kiedy otrzyma wynagrodzenie za swoją pracę;
  • Urlop Wypoczynkowy – przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego to również ważny punkt informacji. Pracownik powinien wiedzieć, ile dni urlopu przysługuje mu w ciągu roku;
  • Okres Wypowiedzenia – długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz zasady jego rozwiązania to kluczowe dane, które pracownik powinien znać;
  • Układ Zbiorowy Pracy – informacja o układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, pozwala na zrozumienie zasad obowiązujących w danym miejscu pracy;
  • Inne Zagadnienia – jeśli pracodawca nie posiada regulaminu pracy, to informacja o warunkach zatrudnienia powinna obejmować także kwestie takie jak praca nocna, sposób wypłaty wynagrodzenia, potwierdzanie obecności w pracy oraz usprawiedliwianie nieobecności.

Kliknij TUTAJ i pobierz darmowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia. Obowiązuje on od 26 kwietnia 2023 r.

Indywidualne Podejście do Informowania Pracownika

Ważne jest, aby informacja o warunkach zatrudnienia była przekazana pracownikowi indywidualnie. Każdy pracownik ma swoje unikalne potrzeby i sytuację, dlatego kluczowe jest dostarczenie informacji, która odzwierciedla jego konkretne warunki pracy. Pracodawca ma obowiązek zagwarantować, że przekazane informacje są zrozumiałe i dostosowane do poziomu wiedzy pracownika.

iPersonel – i nie musisz się martwić

Pracując w systemie iPersonel minimalizujesz ryzyko popełniania błędów. Ponadto nie ominie Cię nic ważnego.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny