Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Ile wyniesie dodatek za godziny nocne w 2020 roku?

Ile wyniesie dodatek za godziny nocne w 2020 roku?

Dodatek za godziny nocne – zmiany od 2020 roku

Nowy dodatek za godziny nocne to pochodna nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku. Stawki wzrosną, a ich wysokość zależy od liczby godzin normy w poszczególnych miesiącach. O ile więcej pieniędzy trafi do kieszeni pracowników?

Praca w godzinach nocnych

Dla przypomnienia, praca w porze nocnej obejmuje 8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00. Godziny ustala pracodawca w układzie zbiorowym pracy, regulaminie lub obwieszczeniu.

Osoba zalicza się do pracującej w nocy, gdy:

  • rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej,
  • co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Jak obliczyć dodatek za godziny nocne?

Pracownik, który pracuje w godzinach nocnych, powinien otrzymać dodatek za każdą godzinę pracy w nocy – wynosi on 20 % stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek za godziny nocne obliczamy w następujący sposób:
 (wysokość minimalnego wynagrodzenia : liczba godzin normy) x 20% =  X kwota brutto

Sprawdźmy to na przykładzie stycznia 2019 roku:
(2 250 zł : 176 godzin normy) x 20 % = 2,56 zł brutto dodatku

Od 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 600 zł brutto, czyli 1 994 zł na rękę. To o 350 zł więcej niż w tym roku. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj nasz artykuł:
,,O ile wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku?

Dodatek za godziny nocne w 2020 roku

Dodatek za godziny nocne
Dodatek za pracę w godzinach nocnych w 2020 r.

Oczywiście powyższy dodatek za jedną przepracowaną godzinę to minimalna kwota, jaką powinien otrzymać pracownik. Pracodawca może jednak ustalić wyższą kwotę.

Zakaz pracy w godzinach nocnych

Jednak to stawki nie dla wszystkich pracowników. Należy pamiętać, że w porze nocnej pracy nie mogą wykonywać:

  • kobiety w ciąży;
  • młodociani pracownicy;
  • pracownicy, którzy opiekują się dzieckiem do 4 lat (możliwość złożenia wniosku);
  • pracownicy niepełnosprawni (możliwość pracy w nocy tylko za zgodą lekarza).

Ewidencja godzin pracy nocnej w iPersonel

Wysokość nowych dodatków to cenna informacja nie tylko dla pracowników, ale i dla tych, którzy naliczają wynagrodzenia. Gdy pracujesz z naszym systemem kadrowo-płacowym iPersonel – nie musisz martwić się o poszczególne stawki w danym miesiącu. iPersonel automatycznie uwzględni dodatek przy wyliczaniu wynagrodzenia Twoim pracownikom. Uwzględni także każdy inny wskazany przez Ciebie składnik płacowy.
Co więcej, nie musisz mu o tym przypominać każdego miesiąca – wystarczy, że powiesz mu o tym RAZ. Tak, tak, to bardzo wygodne. Gdyby mieć takiego pomocnika w domu, to żadna szafka nie czekałaby na przykręcenie, a śmieci byłyby wyniesione na czas. 😉

W iPersonel w każdej chwili możesz także sprawdzić liczbę przepracowanych godzin nocnych, a także liczbę nadgodzin. Wymaga to od Ciebie aż trzech kliknięć: wyboru miesiąca, pracownika i przycisku ,,Załaduj dane”. Całość nie zajmie Ci więcej niż kilka sekund. Szybko i prosto – bo właśnie tak korzysta się z naszego oprogramowania do kadr i płac.

Ewidencja nadgodzin i pracy nocnej w iPersonel

Bądź na bieżąco z iPersonel.

Powyższy artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie Kodeksu pracy.