Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Wypowiedzenie umowy o pracę w pigułce

Wypowiedzenie umowy o pracę w pigułce

Zagadnienia poruszane w artykule:

 • Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony.
 • Świadczenie pracy w okresie wypowiedzenia.
 • Urlop na poszukiwania nowej pracy w okresie wypowiedzenia.
 • Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?
 • Najczęstsze pytania dotyczące wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę to sposób na rozwiązanie stosunku pracy. Pandemia koronawirusa sprawia, że pracodawcy coraz częściej wręczają je swoim pracownikom, ponieważ chcą zminimalizować własne straty finansowe. Dostałeś wypowiedzenie umowy, a może sam chcesz je złożyć? Kodeks pracy reguluje ten obszar. W związku z tym, warto zapoznać się ze szczegółami, by w decydującym momencie nie stracić swoich praw z powodu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli chcesz poznać swoje prawa i obowiązki – ten artykuł jest dla Ciebie.

Wypowiedzenie umowy o pracę – istota

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli, które ma na celu rozwiązanie stosunku pracy. Może je złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik – ku uciesze tradycjonalistów – w wymaganej formie pisemnej. Użyte przez nas wcześniej słowo ,,jednostronne” oznacza, że zgoda drugiej strony nie jest wymagana. Innymi słowy, sprzeciw nie sprawia, iż wypowiedzenie staje się niemożliwe.

Co ważne, umowa ulega rozwiązaniu po zachowaniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Dotyczy to umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, określony oraz okres próbny. Wszelkie różnice będziemy omawiać w dalszej części artykułu.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Oczywiście rozwiązanie stosunku pracy wymaga zachowania pewnych terminów. Są one uzależnione od rodzaju zawartej umowy, jak i stażu pracy u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i określony wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Okres wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony

Uwaga!

Pracodawca z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji firmy lub innej przyczyny, która nie dotyczy pracownika – może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia do jednego miesiąca. W tej sytuacji pracownikowi należy się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, przejdź do artykułu:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Co umowa złączyła, człowiek może rozłączyć

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Z pewnością umowa zawarta na czas nieokreślony to najbardziej pożądany rodzaj umowy, ponieważ daje największą stabilizację. Pracodawca, by wypowiedzieć taki stosunek pracy musi podać przyczynę, co nie jest wymagane w przypadku pozostałych umów. Jeśli pracownik uzna, że działanie było nieuzasadnione, może zwrócić się do sądu pracy w ciągu 21 dni.

W przypadku działaczy związkowych, pracodawca ma także obowiązek skonsultować swoją decyzję z zakładową organizacją związkową. Ma ona 5 dni na zajęcie swojego stanowiska w tej sprawie lub udzielenia informacji o pracownikach, którzy korzystają z ochrony dla działaczy związkowych. Jeśli termin minie, pracodawca jest zwolniony z obowiązku rozpatrywania jej opinii.

Pracownik, który nie należy do zakładowej organizacji związkowej, może bronić swoich praw tak, jak jej członek – jednak tylko w przypadku, gdy związek wyrazi na to zgodę.

Wypowiedzenie umowy o pracę a świadczenie pracy

W okresie wypowiedzenia pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy. Jednak pracodawca może zwolnić go z tego obowiązku do upływu okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy wskazuje, że w tym czasie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Decyzja w sprawie kontynuowania pracy w okresie wypowiedzenia należy wyłącznie do podmiotu zatrudniającego.

Urlop na poszukiwanie nowej pracy w okresie wypowiedzenia

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi w czasie okresu wypowiedzenia przysługuje urlop na znalezienie nowej pracy. Jednak, żeby otrzymać dni wolne należy spełnić dwa warunki.

 1. Umowa została wypowiedziana przez pracodawcę.
 2. Pracownik posiada co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy.

Wymiar takiego urlopu wynosi:

 • 2 dni robocze – w przypadku dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
 • 3 dni robocze – w przypadku trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Co ważne, kontynuując serię dobrych informacji, należy zaznaczyć, że w czasie tego urlopu masz prawo do wynagrodzenia.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat – przejdź do artykułu:

Kiedy należy się urlop na poszukiwania pracy w okresie wypowiedzenia?

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Dbając o formalności… Poniżej znajdziesz te elementy, które powinno zawierać prawidłowo wypełnione wypowiedzenie umowy o pracę. Warto zadbać o wszystkie aspekty, ponieważ sprawa może trafić do sądu, a chyba nie chcesz jej przegrać z powodu wadliwego wypowiedzenia?

Elementy wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – najczęstsze pytania

Co przysługuje pracownikowi za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony?

W przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia pracownikowi przysługuje rekompensata w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy – jednak nie niższej od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Innymi słowy, jeżeli okres wypowiedzenia wynosił trzy miesiące, pracownik nie może otrzymać niższej rekompensaty niż za trzy miesiące. Tym samym, jest to także maksymalna wartość, na jaką może liczyć.

W jakich przypadkach pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę?

Istnieje kilka sytuacji, w których pracodawca nie może wręczyć Ci wypowiedzenia umowy o pracę. Ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje:

 • w wieku przedemerytalnym;
 • w czasie urlopu;
 • w czasie nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych;
 • w trakcie ciąży i urlopu macierzyńskiego;
 • młodocianych pracownikom;
 • działaczom związkowym.

Rzecz jasna, wyjątkiem od wyżej wymienionej reguły jest likwidacja lub upadłość zakładu pracy. Pracodawca może Cię także zwolnić, jeśli dopuścisz się rażących działań, np. przestępstwo czy utrata uprawnień do wykonywania zawodu. Jeśli chcesz więcej informacji, kliknij poniżej:

Kiedy obejmuje Cię ochrona przed zwolnieniem z pracy?

Od kiedy liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

  • Gdy liczymy okres wypowiedzenia w dniach, to jego bieg zaczyna się następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.
  • Gdy liczymy okres wypowiedzenia w tygodniach, to jego bieg zaczyna się od pierwszej soboty, która następuje po złożeniu wypowiedzenia i kończy w następną sobotę.
  • Gdy liczymy okres wypowiedzenia w miesiącach, to jego bieg zaczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym złożono wypowiedzenie.

Czy można rozwiązać umowę przed końcem okresu wypowiedzenia?

Oczywiście, istnieje możliwość rozwiązania umowy przed upływem okresu wypowiedzenia. Można to jednak zrobić, gdy zgadzają się na to dwie strony na mocy zawartego porozumienia.

Franek iPersonel – Twój partner do zadań specjalnych

Cześć! Z tej strony iPersonel, Franek iPersonel – Twój niezawodny partner w kadrach i płacach!

Bez wątpienia sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie, a my w równie szybkim tempie chcemy Cię o tym informować. Z tą myślą powstał Informator kadrowo-płacowy. Masz 5 minut? A może 15? Dopasuj treści do swojego wolnego czasu – i zawsze bądź na bieżąco z iPersonel.
Informator kadrowo-płacowy #1: Koronawirus a wynagrodzenie

Informator kadrowo-płacowy #1

Artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie Kodeksu pracy.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem