Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Wynagrodzenie chorobowe. Na co możesz liczyć w czasie niezdolności do pracy?

Wynagrodzenie chorobowe. Na co możesz liczyć w czasie niezdolności do pracy?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Kiedy należy się wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek chorobowy?
 • Jak liczyć dni niezdolności do pracy na przełomie 2019/2020 roku?
 • W jakich sytuacjach życiowych masz prawo do wynagrodzenia, a w jakich nie?
 • Jaki jest okres wyczekiwania na świadczenia chorobowe?
 • Jaka jest wysokość świadczeń?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Okres niezdolności do pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy, za czas niezdolności do pracy przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe. Jego wysokość zależy od powodu Twojej nieobecności w pracy. Jakie świadczenie przysługuje Ci w tym czasie i jak je obliczyć? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Jeśli jesteś niezdolny do pracy z powodu choroby, przysługuje Ci prawo do świadczeń chorobowych, a konkretnie do:

 1. Wynagrodzenia chorobowego
  – przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
  – przez 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – jeżeli ukończyłeś 50 lat.
 2. Zasiłku chorobowego
  – od 34. dnia choroby,
  – od 15. dnia choroby – jeżeli ukończyłeś 50 lat.

Okres 33 lub 14 dni niezdolności do pracy ustala się dodając poszczególne okresy, w których byłeś niezdolny do pracy w danym roku kalendarzowym. Należy je zsumować nawet wtedy, gdy występowały pomiędzy nimi przerwy lub w sytuacji zatrudnienia u kilku pracodawców.

Wynagrodzenie chorobowe finansowane jest przez pracodawcę łącznie przez 33 dni (lub 14) w ciągu roku kalendarzowego. Po przekroczeniu tego limitu uzyskujesz prawo do zasiłku chorobowego, który jest wypłacany z funduszu chorobowego.

Jak liczyć dni niezdolności do pracy na przełomie 2019 i 2020 roku?

Co w przypadku, gdy Twoja nieprzerwana niezdolność do pracy z powodu choroby przypada na przełomie roku kalendarzowego? Jeżeli w dniu 31 grudnia masz prawo do wynagrodzenia, to od 1 stycznia przysługuje Ci nadal to wynagrodzenie. W tej sytuacji okres 33 dni (lub 15 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia) powinien być liczony od 1 stycznia.

Z kolei, gdy 31 grudnia przysługuje Ci prawo do zasiłku chorobowego w wyniku nieprzerwanej niezdolności do pracy, to od 1 stycznia nadal masz prawo do zasiłku za cały okres tej niezdolności.

Kiedy przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe?

Świadczenia chorobowe przysługują Ci, jeżeli jesteś ubezpieczony ubezpieczeniem chorobowym, a Twoja niezdolność do pracy nastąpiła w czasie jego trwania.

Świadczenia chorobowe przysługują w wyniku:

 1. Wypadku w drodze do lub z pracy.
 2. Wydania decyzji przez właściwe organy lub podmioty na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
 3. Przebywania w zakładach leczniczych w celach odwykowych – dotyczy alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 4. Poddania się badaniom lekarskim – dotyczy kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Świadczenia chorobowe nie przysługują w przypadku:

 1. Niezdolności do pracy, która przypada w czasie:
  – urlopu bezpłatnego;
  – urlopu wychowawczego;
  – usprawiedliwionej nieobecności bez prawa do wynagrodzenia z tytułu śmierci pracodawcy;
  – tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności – nie dotyczy osób, którzy odbywają kary i pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy.
 2. Niezdolności do pracy wskutek nadużycia alkoholowego. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych pięciu dni tej niedyspozycji.
 3. Wykorzystywania zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem, np. podejmowanie innej pracy zarobkowej.
 4. Sfałszowania zwolnienia lekarskiego.

Uwaga!

Pamiętaj, że ZUS ma prawo skontrolować Twoje zwolnienie lekarskie i sprawdzić, czy wykorzystujesz je zgodnie z przeznaczeniem. O tym, jak przejść taką kontrolę, przeczytasz w naszym artykule:
Kontrola zwolnień lekarskich. 10 rad, jak radzić sobie z ZUS

Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe

Nabywasz prawo do świadczenia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Okres uzależniony jest od charakteru ubezpieczenia.

Uzyskujesz prawo do świadczenia za czas choroby:

 1. Po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – dotyczy osób, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu.
 2. Po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – dotyczy osób ubezpieczonych dobrowolnie.

Wymóg ciągłości nie zawsze musi być jednak zachowany. Do czasu ubezpieczenia chorobowego, który jest wymagany do nabycia prawa do świadczeń, mogą być wliczone poprzednie okresy ubezpieczenia – pod warunkiem, że nie nastąpiła pomiędzy nimi przerwa dłuższa niż 30 dni kalendarzowych lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Istnieją też przypadki, w których prawo do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas chorobowy przysługuje już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego – bez okresu wyczekiwania. Kiedy i komu przysługuje?

 1. Absolwentom szkół / uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie na studiach doktoranckich i zostały objęte/przystąpiły do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu.
 2. Osobom, których niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku w drodze do lub z pracy.
 3. Osobom ubezpieczonym obowiązkowo, którzy posiadają co najmniej dziesięcioletni okres obowiązkowego ubezpieczenia.
 4. Posłom i senatorom, przystępującym do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji.

Wysokość świadczeń

Wysokość świadczenia za czas niezdolności do pracy

Jak obliczyć świadczenie za czas choroby?

Podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które zostało wypłacone za 12 poprzedzających miesięcy kalendarzowych.

Sięgnij po więcej wiedzy

Kwestia świadczeń za czas niezdolności do pracy to obszerny temat. Z pewnością każde z zagadnień można potraktować bardziej szczegółowo. Wyżej opisaliśmy tylko małą część tego, co jeszcze mamy do przekazania. Interesuje Cię ten temat? To koniecznie zaglądaj do naszej bazy wiedzy. Pojawią się tu informacje, dzięki którym wzbogacisz swoją wiedzę i będziesz przygotowany w razie swojej niezdolności spowodowanej chorobą – czego nikomu nie życzymy!            

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego w iPersonel

Artykuł stanowi opracowanie własne na podstawie Kodeksu pracy oraz książki ,,Kadry i płace 2019” Agnieszki Jacewicz oraz Danuty Małkowskiej*.

* Jacewicz A., Małkowska D., Kadry i płace 2019, ODDK, Gdańsk 2019.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem