Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Kiedy należy się urlop na poszukiwanie pracy?

Kiedy należy się urlop na poszukiwanie pracy?

Urlop na poszukiwanie nowego zatrudnienia

Kodeks pracy – nasza alfa i omega w zakresie prawa pracy – daje pracownikowi urlop na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia. Jak wiemy z chemii i życia prywatnego – nawet najtrwalsze związki ulegają czasem rozpadowi. Podobnie jest w przypadku związku pracodawcy i pracownika. Nawet największą sielankę może przerwać coś nieoczekiwanego, a mianowicie: wypowiedzenie. W takiej sytuacji, pracownik ma swoje prawa i przywileje.

Urlop na poszukiwanie nowej pracy i jego warunki

Pracownik może ubiegać się o urlop w celu znalezienia nowego zatrudnienia, jednak muszą być spełnione określone warunki.

  1. Wypowiedzenia umowy o pracę dokonał pracodawca.
  2. Pracownik posiada przynajmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia. A taki przysługuje, gdy jest zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny 3 miesięcy, umowy na ponad 6 miesięcy lub umowy na czas nieokreślony.
    W przypadku umowy na czas określony i nieokreślony okres wypowiedzenia zależny jest od czasu zatrudnienia i dwa tygodnie przysługują, gdy pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy. Z kolei w przypadku okresu próbnego – okres wypowiedzenia zależny jest od czasu, na który została zawarta umowa. Jeżeli została zawarta na trzy miesiące to pracownikowi przysługuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony i określony
Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony i określony
okres wypowiedzenia umowy na okres próbny
Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny

Jeśli Twój pracownik spełnia jednocześnie dwa powyższe kryteria – powinien otrzymać wymiar urlopu adekwatny do swojego okresu zatrudnienia.

Wymiar urlopu na poszukiwanie nowego zatrudnienia

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje wolne:

  • 2 dni robocze – w przypadku dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia.
  • 3 dni robocze – w przypadku trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Okres trzech dni przysługuje także pracownikowi w sytuacji skrócenia okresu wypowiedzenia z trzech miesięcy do jednego w przypadku złożenia wypowiedzenia z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy, lub innych przyczyn, niezależnych od pracownika.

Uwaga!

  1. W czasie urlopu na poszukiwanie pracy, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.
  2. Za niewykorzystany urlop na poszukiwanie pracy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
  3. Pracownik powinien otrzymać wolne w dni robocze, które nie pokrywają się z dniami świątecznymi czy z dniami, w których należy mu się odpoczynek, według ustawowego czasu pracy.

Jeśli chcesz poznać więcej swoich praw i obowiązków w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę – przejdź do naszego artykułu ,,Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Co umowa złączyła, człowiek może rozłączyć”.

E-wnioski urlopowe

My rozstań nie lubimy! Zdecydowanie bardziej wolimy nawiązywać stosunki pracy, niż je rozwiązywać. Lubimy też dawać urlop od ręki, a właściwie od kliknięcia, bo w Portalu Pracownika zatrudnieni mogą samodzielnie złożyć elektroniczny wniosek o urlop, a pracodawcy mogą go zaakceptować, nie odchodząc od biurka lub mając w ręce swój smartfon. Rozwiązanie korzystne dla obu stron! Proste i wygodne, prawda?

Elektroniczne wnioski urlopowe w iPersonel

Powyższy artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie Kodeksu pracy.