Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.35

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.35

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-11449) Wprowadzenie w danych podatkowych pracownika listy wniosków dotyczących zastosowania bądź rezygnacji z różnych ulg podatkowych.
 2. (IP-11449) Przeniesienie wniosków dotyczących ulgi dla młodych z ulg podatkowych do nowej listy wniosków pracownika.
 3. (IP-11425) Wyłączenie składników obliczających składkę zdrowotną odliczaną od podatku. Zachowanie zasady limitowania składki zdrowotnej do wysokości podatku liczonego według zasad obowiązujących na dzień 31.12.2021 r.
 4. (IP-11428) Wprowadzenie automatycznie naliczanego składnika Ulga dla klasy średniej.
 5. (IP-9921) Rozbudowa dekretu księgowego o możliwość alokacji kosztów według wpisów z Karty pracy.
 6. (IP-11593) Dostosowanie systemu do zmian przepisów dotyczących kontynuacji okresu zasiłkowego.  Poprzednie okresy niezdolności do pracy są uwzględniane od roku 2022, jeżeli przerwa pomiędzy nimi nie przekracza 60 dni, bez względu na typ choroby.

Moduł kadry

 1. (IP-11118) Aktualizacja daty skrócenia okresu rozliczeniowego podczas dodawania/edycji umowy o pracę.
 2. (IP-11386) Rozbudowa generatorów ZUA i ZWUA o możliwość filtrowania pracowników według typu umowy.
 3. (IP-11403) Dodanie pola pozwalającego na wprowadzenie daty złożenia wypowiedzenia na ekranie umowy.
 4. (IP-11406) Poprawa pobierania projektów dla podmiotu zewnętrznego.
 5. (IP-11449) Wprowadzenie do danych podatkowych pracownika listy wniosków dotyczących zastosowania bądź rezygnacji z różnych ulg podatkowych.
 6. (IP-11449) Przeniesienie wniosków dotyczących ulgi dla młodych z Ulg podatkowych do Listy wniosków pracownika.

Moduł Płace

 1. (IP-9921) Rozbudowa dekretu księgowego o możliwość alokacji kosztów według wpisów z Karty pracy.
 2. (IP-9943) Pomniejszanie czasu zaplanowanego w miesiącu, w którym wprowadzono wolne za święto pokrywające się z planem pracy.
 3. (IP-11179) Aktualizacja słownika banków.
 4. (IP-11374) Dodanie grupowania wpisów w pliku importu dekretu dla Symfonii.
 5. (IP-11395) Zmiana zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu z 70% do 80% podstawy wymiaru zasiłku od 01.01.2022r.
 6. (IP-11398) Optymalizacja procesu ubruttowienia składników płacowych w przypadku zastosowania ulgi dla młodych.
 7. (IP-11404) Optymalizacja procesu naliczania składki zdrowotnej w przypadku zastosowania ulgi dla młodych.
 8. (IP-11408) Optymalizacja procesu naliczania dopłaty urlopowej poprzez skrócenie czasu naliczania podstawy.
 9. (IP-11424) Konfiguracja nowej skali podatkowej.
 10. (IP-11425) Wyłączenie składników obliczających składkę zdrowotną, odliczaną od podatku. Zachowanie zasady limitowania składki zdrowotnej do wysokości podatku liczonego według zasad obowiązujących na dzień 31.12.2021 r.
 11. (IP-11428) Wprowadzenie automatycznie naliczanego składnika Ulga dla klasy średniej.
 12. (IP-11429) Wprowadzenie Ulgi zerowy PIT dla rodzin wielodzietnych.
 13. (IP-11430) Wprowadzenie wymaganych zmian, umożliwiających naliczanie listy płac dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej dla emerytów – zerowy PIT.
 14. (IP-11437) Możliwość konfiguracji kwartalnych składników płacowych.
 15. (IP-11445) Poprawienie obsługi pracowników bez zatwierdzonej umowy, przy generowaniu formularzu ZUS RCA.
 16. (IP-11450) Ustalanie nowej podstawy zasiłku chorobowego po miesiącu przerwy między absencjami.
 17. (IP-11456) Dodanie ustawienia płacowego – Limit przychodu nieopodatkowanego – Zerowy PIT.
 18. (IP-11458) Dodanie wniosku o nienaliczanie zaliczek na podatek z umów cywilnoprawnych od 2022.
 19. (IP-11459) Nowa ulga podatkowa na powrót z zagranicy.
 20. (IP-11470) Poprawienie generowania wpisów dekretu księgowego dla wpisów księgowania równoległego.
 21. (IP-11484) Poprawienie sumowania elementów w Raporcie PKZP.
 22. (IP-11531) Aktualizacja kwot i limitów ustawowych na rok 2022.
 23. (IP-11593) Dostosowanie systemu do zmian przepisów dotyczących kontynuacji okresu zasiłkowego.  Poprzednie okresy niezdolności do pracy są od roku 2022 uwzględniane, jeżeli przerwa pomiędzy nimi nie przekracza 60 dni, bez względu na typ choroby.
 24. (IP-11594) Naliczanie miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego.
 25. (IP-11607) Uwzględnienie nieobecności usprawiedliwionych niepłatnych podczas uzupełniania wynagrodzenia godzinowego na potrzeby obliczenia podstawy zasiłku chorobowego.

Moduł Czas Pracy

 1. (IP-10849) Dodanie możliwości podziału nadgodzin na nadgodziny do wypłaty i do odbioru przy integracji z systemami zewnętrznymi.

Moduł Import

 1. (IP-10155) Wprowadzenie informacji o okresach przypisania dla jednostek organizacyjnych, działów, obszarów płacowych oraz grup pracowniczych w imporcie standardowym pracowników. Importowanie wpisów zgodnie z wprowadzonymi datami.
 2. (IP-10155) Dodanie dedykowanych plików importu dla jednostek organizacyjnych, działów, obszarów płacowych i  grup pracowniczych.
 3. (IP-11422) Rozbudowa funkcji Import aneksów. Umożliwienie importu takich danych dla umów cywilnoprawnych.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-9892) Dodanie znacznika pozwalającego na wydruk nazwy rozliczonej absencji w języku angielskim na liście płac i pasku płacowym.
 2. (IP-11266) Aktualizacja wzoru deklaracji ZUS ERP-7.
 3. (IP-11397) Aktualizacja deklaracji ZUS-Z3.
 4. (IP-11410) Dodanie możliwości raportowania sumy wartości składników przed redukcją w szablonie listy płac (znacznik [pr_numerskładnika]).
 5. (IP-11423) Dodanie znaczników prezentujących wartości czasu pracy na wydruku karty wynagrodzeń
  i uwzględnienie w nich liczby dni kwarantanny i izolacji domowej.
 6. (IP-11581) Aktualizacja pól do wysyłki e-deklaracji dla PIT-11.

Inne zmiany

 1. (IP-11400) Umożliwienie logowania do systemu iPersonel z wykorzystaniem mechanizmów Single sign-on.

Portal pracownika

 1. (IP-11142) Odfiltrowanie wyłącznie aktualnie zatrudnionych pracowników na zakładce Urlopy podwładnych.