Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Wyższe wynagrodzenie młodocianych pracowników – zmiany od września 2019 r.

Wyższe wynagrodzenie młodocianych pracowników – zmiany od września 2019 r.

Wynagrodzenie młodocianych od września 2019 r.

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich młodocianych pracowników. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Oznacza to wyższe wynagrodzenie młodocianych pracowników oraz refundację tych kosztów dla pracodawców. Zmiany będą obowiązywać od września 2019r.

Co się zmieni?

Od września młodocianych pracowników czekają podwyżki o 1 punkt procentowy. Dotyczy to pracujących, między 15 a 18 rokiem życia, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Rozwiązanie ma na celu wyjaśnienie dwóch kwestii. Jedną z nich jest zwiększenie roli pracodawców w zachęcaniu młodzieży do podejmowania takiej formy kształcenia, a drugą – odbudowanie dobrego wizerunku kształcenia zawodowego. Zmiany w rozporządzeniu mają być zbieżne ze zmianami w kształceniu zawodowym, które również nastąpią we wrześniu bieżącego roku.

Wynagrodzenie młodocianych pracowników – opis rozwiązania

Zgodnie z rozporządzeniem, wynagrodzenie ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia, tak aby wynosiło ono:

  1. W pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., tj. 247,55 zł (obecnie to 4 proc., czyli  198,04 zł), czyli wzrost o 25 proc.
  2. W drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc., tj. 297,06 zł (obecnie to 5 proc., czyli 247,55 zł), czyli wzrost o 20 proc.
  3. W trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc., tj. 346,56 zł (obecnie to 6 proc., czyli 297,06 zł), czyli wzrost o ponad 16 proc.

Podwyżki dla młodocianych – co to oznacza dla pracodawców?

Pracodawcy nie muszą martwić się o swój budżet, ponieważ podwyżki tych wynagrodzeń będą refundowane z Funduszu Pracy, a w 2019 r. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli jesteś pracodawcą
i chcesz otrzymać zwrot tych kosztów – musisz złożyć wniosek do jednostki Ochotniczych Hufców Pracy.

Nowe stawki mają zachęcić młodzież do podejmowania zatrudnienia – co oznacza także mniejsze problemy dla pracodawców w pozyskiwaniu pracowników.

Obliczanie wynagrodzenia

Jeżeli jesteś użytkownikiem iPersonel – nie musisz martwić się o naliczenie wynagrodzenia dla Twojego młodocianego pracownika (jak i każdego innego). System zrobi to za Ciebie. Wygodne prawda? A jeżeli nie jesteś użytkownikiem iPersonel, ale chcesz przestać się martwić o naliczanie płac – skontaktuj się z nami – i przekonaj się, że koniec miesiąca w kadrach i płacach wcale nie musi być taki stresujący. 😉

5 faktów, o których powinieneś pamiętać, gdy zatrudniasz młodocianych pracowników

  1. Możesz zatrudniać młodocianych po ukończeniu przez nich ośmioletniej szkoły podstawowej.
  2. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, a nie ma 15 lat – może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 15 lat.
  3. Młodociany powinien posiadać świadectwo lekarskie, które potwierdza jego zdolność do pracy na danym stanowisku.
  4. Młodociany po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy uzyskuje prawo do 12 dni urlopu. Po roku pracy – wymiar urlopu wynosi 26 dni. Jednak w roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat – jego wymiar urlopu spada do 20 dni (jeżeli uzyskał prawo do urlopu przed osiągnięciem osiemnastego roku życia).
  5. Możesz zatrudniać młodocianego na umowę o pracę przy wykonywaniu prac lekkich. Wykaz prac lekkich ustalasz jako pracodawca w regulaminie pracy. Konieczna jest jednak jego akceptacja przez lekarza służby medycyny pracy oraz właściwego inspektora pracy.

Bądź na bieżąco z iPersonel.

Powyższy artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie informacji umieszczonych na oficjalnym serwisie internetowym Rzeczypospolitej Polskiej.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem