Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

Wypowiedzenie zmieniające prowadzi do zmiany warunków pracy zawartych w umowie. Z reguły są to zmiany mniej korzystne dla pracownika. W obliczu panującej epidemii to narzędzie, po które coraz częściej sięgają pracodawcy, by zminimalizować straty finansowe. Koronawirus sprawił, że żyjemy w strachu – o nasze firmy, miejsca pracy i o naszych bliskich. Dlatego poniżej wyjaśnimy, jakie konsekwencje ma złożenie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy oraz co możesz zrobić, gdy je otrzymasz.

Jakie warunki pracy może zmienić wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające to inaczej wypowiedzenie, mające na celu zmianę warunków umowy o pracę. Pracodawca jednak nie może dokonać takich modyfikacji bez zgody pracownika. Jeśli ma takie zamiary może na początek zaproponować porozumienie we wskazanym zakresie. Jeśli pracownik nie będzie nim zainteresowany, wtedy może dokonać wypowiedzenia zmieniającego. To tak zwane jednostronne oświadczenie woli pracodawcy.

Jakie elementy umowy pracodawca jest w stanie zmienić poprzez wypowiedzenie zmieniające?

 • Rodzaj pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie;
 • wymiar czasu pracy.

Zatrudniający nie może zmienić rodzaju umowy poprzez wypowiedzenie zmieniające. Innymi słowy, nie jest możliwe przekształcenie umowy zawartej na czas nieokreślony w umowę na czas określony.

Nowe warunki zazwyczaj są niekorzystne dla pracownika, ponieważ dotyczą, np. obniżenia wynagrodzenia czy zmiany całego etatu na 1/4. Takie rozwiązanie służy realizacji potrzeb organizacyjnych podmiotu zatrudniającego. Sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa sprawia, że pracodawcy ratują swoje przedsiębiorstwa, starając się ciąć wszelkie koszty i wydatki. Wypowiedzenie zmieniające jest narzędziem, które może im skutecznie w tym pomóc – niestety kosztem zatrudnionych.

Jeśli pracownik otrzyma takie wypowiedzenie ma do wyboru dwie opcje: zaakceptować nowe warunki lub odmówić ich przyjęcia. Niestety druga opcja wiąże się z rozwiązaniem stosunku pracy.

Możliwość zmiany warunków zawartych w umowie w ten sposób jest zarezerwowana tylko dla pracodawców, co oznacza, że pracownik nie może negocjować stawek czy etatu za pomocą wypowiedzenia zmieniającego. Co więcej, podmiot zatrudniający ma prawo je zastosować do każdego rodzaju umowy o pracę, którą jest w stanie rozwiązać za wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie zmieniające – przyjąć czy nie przyjąć – oto jest pytanie!

Pracownik powinien otrzymać nowe warunki na piśmie, by mógł na spokojnie się z nimi zapoznać i podjąć decyzję o ich przyjęciu lub odrzuceniu. Trzeba je przedstawić w sposób jasny i konkretny dla pracownika. Należy wskazać punkty w umowie, które mają ulec zmianie, a także przedstawić proponowane modyfikacje.

Co ważne, od momentu zapoznania się z ich treścią – zaczyna się okres wypowiedzenia, którego długość zależy od czasu zatrudnienia. Na odrzucenie propozycji pracownik ma czas do połowy okresu wypowiedzenia. Jeśli tego nie zrobi – zakłada się, że przyjął nowe warunki. Jeśli jednak złoży oświadczenie o tym, że nie przyjmuje nowych warunków pracy, umowa zostaje rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia. Wówczas nie ma już konieczności składania dodatkowego wypowiedzenia umowy o pracę.

W związku z konsekwencjami wypowiedzenia zmieniającego, przyjęcie lub odrzucenie nowych warunków zamienia się tak naprawdę w być albo nie być pracownika. Koronawirus osadził przedsiębiorców i pracowników w roli bohaterów dramatu – nie wiadomo jednak, jak długo zamierza to robić. 

Z pewnością, w wypowiedzeniu pracodawca powinien zawrzeć informacje o terminach obowiązujących pracownika. Jeśli tego nie zrobi, osoba zatrudniona ma czas na odrzucenie nowych warunków do końca okresu wypowiedzenia.

Ważnym elementem dokumentu jest także uzasadnienie wprowadzanych zmian, a także pouczenie o prawie wniesienia odwołania do sądu pracy.

Powierzenie innej pracy

Wypowiedzenie zmieniające warunki umowy nie jest konieczne w przypadku powierzenia pracownikowi innych obowiązków, gdy jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy. Co ważne, pracownik może wykonywać inną pracę niż ta, która została wskazana w umowie maksymalnie przez trzy miesiące. Oczywiście, musi być ona zgodna z jego kwalifikacjami i nie obniżać wynagrodzenia. Przy zachowaniu tych wytycznych, powierzenie pracy odbywa się w drodze polecenia służbowego – bez konieczności zmiany warunków umowy.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Cześć! Z tej strony iPersonel, Franek iPersonel – Twój niezawodny partner do zadań specjalnych w kadrach i płacach. Powyżej dowiedziałeś się, że na odrzucenie nowych warunków zawartych w wypowiedzeniu zmieniającym masz czas do połowy okresu wypowiedzenia, prawda? Jeśli zastanawiasz się, ile wynosi Twój okres wypowiedzenia – ta sytuacja zmieni się już za chwilę.

Bez wątpienia, wszystkie informacje i grafiki na temat okresu wypowiedzenia znajdziesz poniżej.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Co umowa złączyła, człowiek może rozłączyć.

Artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie Kodeksu pracy.