Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Trzynasta emerytura – kiedy, ile i dla kogo?

Trzynasta emerytura – kiedy, ile i dla kogo?

Trzynasta emerytura będzie wypłacana w kwietniu 2020 r. Przysługuje emerytom, rencistom i osobom, którym ZUS wypłaca świadczenia określone w ustawie. Dodatkowa emerytura ma przysługiwać również w kolejnych latach. Ile wynosi w 2020 roku?  

Komu przysługuje trzynasta emerytura?

Na dodatkowe świadczenie pieniężne mogą liczyć osoby, które na dzień 31 marca były uprawnione do:
  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Innymi słowy, trzynasta emerytura nie przysługuje, jeśli zawieszono w tym terminie prawo do świadczeń.

Ile wynosi trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury, która obowiązuje od 1 marca danego roku. W 2020 roku najniższa emerytura wynosi 1200 zł brutto (981 zł ,,na rękę”), co oznacza, że w takiej wysokości będą wypłacone tegoroczne ,,trzynastki”.

Co ważne, osoba, która jest uprawniona do:
  • emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
  • emerytury częściowej lub renty socjalnej w zmniejszonej wysokości,
  • a także rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego ustalonego w wysokości niższej od najniższej emerytury
również otrzyma dodatkowe roczne świadczenie w pełnej wysokości, czyli 1200 zł brutto.

Kiedy będzie wypłaca trzynasta emerytura?

Trzynaste emerytury trafią do uprawnionych wraz ze świadczeniami wypłacanymi w kwietniu. Jednak w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych wypłata nastąpi dopiero w maju. Standardowe terminy wypłaty świadczeń to: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca.

4 rzeczy, o których powinieneś wiedzieć

  1. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia, np. emerytura z ZUS i KRUS – przysługuje prawo do jednej dodatkowej wypłaty świadczenia. Jeśli świadczenia są wypłacane przez dwa różne ograny emerytalno-rentowe – trzynastą emeryturę wypłaca ZUS.
  2. Do renty rodzinnej przysługuje jedna trzynasta emerytura – bez względu na liczbę osób, która jest do niej uprawniona. Wówczas dodatkowe świadczenie w wysokości 1200 zł brutto będzie podzielone proporcjonalnie pomiędzy osoby uprawnione na dzień 31 marca. Co oznacza, że jeśli do renty rodzinnej były uprawnione dwie osoby – to każda z nich otrzyma 600 zł brutto.
  3. ZUS będzie informował w sprawie decyzji o przyznaniu trzynastej emerytury – wyśle ją wraz z decyzjami waloryzacyjnymi dotyczącymi świadczeń emerytalno-rentowych. W związku z tym, nie trzeba składać wniosku, żeby ją otrzymać.
  4. ZUS z trzynastej emerytury nie będzie dokonywał potrąceń i egzekucji. Innymi słowy, uprawnieni otrzymają pełną kwotę.

Franek iPersonel – Twój partner do zadań specjalnych

Witaj! Z tej strony iPersonel, Franek iPersonel – Twój niezawodny partner w kadrach i płacach. Jeśli jesteś w tym miejscu, to oznacza, że poznałeś już najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej trzynastej emerytury. Jako ciekawostkę przygotowałem dla Ciebie dane za 2019 rok.

Bądź na bieżąco z iPersonel.

Artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie ZUS.