Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – powody i odszkodowanie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – powody i odszkodowanie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ma swój natychmiastowy skutek, jakim jest zakończenie stosunku pracy. Może go złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jednak musi mieć ku temu odpowiednie powody. Jakie warunki muszą być spełnione, by złożenie takiego wypowiedzenia było możliwe? O tym poniżej. Wyjaśnimy także, jakie przysługuje odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia w trzech sytuacjach.

 1. Gdy wina leży po stronie pracownika, czyli w przypadku:
  – ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, np. nieprzestrzegania wyznaczonego czasu pracy, złamania zasad BHP lub regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy,
  – popełnienia przestępstwa w trakcie trwania umowy o pracę, która uniemożliwia dalsze zatrudnienie na danym stanowisku,
  – utraty uprawnień do wykonywania zawodu.
  W przypadku naruszenia obowiązków, pracodawca powinien wziąć pod uwagę intencje i rozmiar szkody, którą wyrządził pracownik. Z kolei przestępstwo lub utrata uprawnień musi być zawinione, oczywiste i stwierdzone przez odpowiedni organ.
  Jeśli pracodawca dowie się o zaistniałych okolicznościach ma tylko miesiąc, by podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Po upływie tego czasu, nie może już tego zrobić.
 2. Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby trwa:
  – dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  – dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.
 3. W razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, trwającej dłużej niż miesiąc (z innych powodów niż wyżej wymienione).

Kilka słów wyjaśnień…

 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.
 3. Jeśli w zakładzie pracy funkcjonuje organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek skonsultować z nią rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zakładowa organizacja ma trzy dni na złożenie swojej opinii w tej sprawie.
 4. Kodeks pracuje wskazuje, że pracodawca w miarę możliwości powinien ponownie zatrudnić pracownika,  który sześć miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zgłosi swój powrót do pracy. Oczywiście, po ustaniu przyczyn zwolnienia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Pracownik może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w dwóch przypadkach.

 1. Jeśli wydano orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniósł go na inne stanowisko. Rzecz jasna, musiałaby to być praca adekwatna do jego stanu zdrowia, jak i posiadanych kwalifikacji.
 2. Jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W przypadku naruszenia obowiązków przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli umowę zawarto na czas określony to odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego dana umowa miała obowiązywać. Jednak nie więcej niż za okres wypowiedzenia.

W obu przypadkach, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia następuje poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia. Co ważne, należy wskazać powody rozwiązania stosunku pracy.

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę bez wypowiedzenia, naruszając przepisy prawne, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowanie. O powrocie do pracy lub rekompensacie pieniężnej decyduje sąd pracy.

Co ważne, pracownikowi, który powrócił do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Jednak nie więcej niż za trzy miesiące i nie mniej niż za miesiąc.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeśli upłynął jej termin lub pozostał krótki czas do jej zakończenia.

Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia, to pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie – w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracownika, pracodawcy przysługuje odszkodowanie. O przyznaniu rekompensaty decyduje sąd pracy. Podmiot zatrudniający może liczyć na odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku umowy zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała obowiązywać, jednak nie więcej niż za okres wypowiedzenia.

Jeśli chcesz poznać więcej przypadków, w których przysługuje Ci odszkodowanie, przejdź do artykułu:

Odszkodowania z tytułu utraty pracy. 7 przypadków, w których możesz liczyć na rekompensatę

Franek iPersonel – Twój partner do zadań specjalnych

Cześć! Z tej strony iPersonel, Franek iPersonel – Twój niezawodny partner w kadrach i płacach.

Spieszę z wiadomością, że pojawił się Informator kadrowo-płacowy #2: Tarcza Antykryzysowa: wsparcie ZUS dla firm. Czy już się z nim zapoznałeś? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, czas nadrobić zaległości! Jeśli masz 7 minut – materiał jest idealny dla Ciebie, ponieważ zawiera najważniejsze wątki i krótkie podsumowanie. Jeśli masz więcej minut – to materiał również nadaje się dla Ciebie, ponieważ to Ty decydujesz, na który temat chcesz poświęcić więcej czasu. Miłego czytania! 😉

Informator kadrowo-płacowy #2 - Tarcza Antykryzysowa - wsparcie ZUS

Artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie Kodeksu pracy.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.